Logo: VFB Gaggenau
VFB Gaggenau 2001
1:1
Logo: FC Ottenhöfen
FC Ottenhöfen