Logo: Chemnitzer FC
Chemnitzer FC
1:0
Logo: FC Bayern München e.V.
FC Bayern München II