Logo: Chemnitzer FC
Chemnitzer FC
Logo: F. C. Hansa Rostock
F.C. Hansa Rostock