Logo: SV Linx
SV Linx II
2:3
Logo: SV Stadelhofen
SV Stadelhofen II